جلسه مشترک شهردارواعضای شورای اسلامی وریاست شبکه بهداشت ودرمان درخصوص رفع مشکل داروخانه این شهروشروع بکارمجدداین واحد

تاریخ : 06 آبان 1396 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت / اسلایدر
جلسه مشترک شهردارواعضای شورای اسلامی وریاست شبکه بهداشت ودرمان درخصوص رفع مشکل داروخانه این شهروشروع بکارمجدداین واحد

برگزاری جلسه شهردار و اعضا شورای اسلامی تازه شهر و فرمانده کلانتری 14 در خصوص آثار مخرب مواد مخدر و اعتیاد و راههای پیشگیری از آن

تاریخ : 04 آبان 1396 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت / اسلایدر
برگزاری جلسه شهردار و اعضا شورای اسلامی تازه شهر و فرمانده کلانتری 14 در خصوص آثار مخرب مواد مخدر و اعتیاد و راههای پیشگیری از آن

جلسه اعضا شورای اسلامی تازه شهر با دامداران جهت نظر خواهی در خصوص ایجاد میدان دواب و رسیدگی به مشکلات دامداران

جلسه اعضا شورای اسلامی تازه شهر با دامداران جهت نظر خواهی در خصوص ایجاد میدان دواب و رسیدگی به مشکلات دامداران