جلسه ستاد برگزاري سالروز ملي مبارزه با استكبار جهاني (١٣آبان) برگزار شد

تاریخ : 06 آبان 1396 نویسنده : Bahari موضوع : اخبار سایت / مناسبت ها / اسلایدر
جلسه ستاد برگزاري سالروز ملي مبارزه با استكبار جهاني (١٣آبان) با حضور سرپرست فرمانداري سلماس و روساي ادارات دستگاه هاي مرتبط در محل سالن جلسه فرمانداري برگزار شد.

جلسه مشترک شهردارواعضای شورای اسلامی وریاست شبکه بهداشت ودرمان درخصوص رفع مشکل داروخانه این شهروشروع بکارمجدداین واحد

تاریخ : 06 آبان 1396 نویسنده : Bahari موضوع : اخبار سایت / اسلایدر
جلسه مشترک شهردارواعضای شورای اسلامی وریاست شبکه بهداشت ودرمان درخصوص رفع مشکل داروخانه این شهروشروع بکارمجدداین واحد