شرکت شهردار و اعضا شورای اسلامی و اهالی ولایی کهنه شهر در راهپیمایی بر علیه اغتشاشگران در شهرستان سلماس

تاریخ : 18 دی 1396 نویسنده : Bahari موضوع : اخبار سایت / مناسبت ها / اخبار شورا
شرکت شهردار و اعضا شورای اسلامی و اهالی ولایی کهنه شهر در راهپیمایی بر علیه اغتشاشگران در شهرستان سلماس

مراسم پرده برداری از یادمان شهدای تازه شهرباحضورشهردارواعضای شورای اسلامی وهیئت امنای مسجدجامع ومسئولین شهرستانی همزمان با۹دی(روزبصیرت)

تصاویری ازمراسم پرده برداری ازیادمان شهدای تازه شهرباحضورشهردارواعضای شورای اسلامی وهیئت امنای مسجدجامع ومسئولین شهرستانی همزمان با۹دی(روزبصیرت)