آخرین اخبار

هدف گذاری و تلاش بی وقفه رمز موفقیت شهردار تازه شهر

مصاحبه با شهرداری که بخش اعظمی از اهداف خدمت خود را تحقق یافته می بیند،مسلمی شهردار جوان تازه شهر در سعی و تلاش و همچنین نیل به اهداف عمرانی و فرهنگی میان مسئولین سرآمد است و نمود بارز و عینی موفقیت جوان گرایی در حوزه های مدیریتی می باشد.

اطلاعیه جذب نیرو

تاریخ : 25 مرداد 1397 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت
شرکت صنعت سبز سلماس طرف قرارداد امور خدماتی شهرداری تازه شهر جهت تکمیل کادر خدماتی برای تنظیف شهر اقدام به جذب 2 نفر نیرو خواهد نمود علاقمندان جهت همکاری مدارک و درخواست خود را تا مورخه 97/6/10 به واحد دبیرخانه شهرداری تازه شهر تحویل نمایند .

فعالیت های عمرانی

آرشیو