بدرقه استاندار آذربایجان غربی به همراه سفیر ایران درترکیه با حضور سرپرست فرمانداري سلماس، نماينده مردم سلماس و مسئولين استاني و شهرستاني در ميدان آذربايجان

تاریخ : 03 اسفند 1396 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت / اسلایدر
بدرقه استاندار آذربایجان غربی به همراه سفیر ایران درترکیه با حضور سرپرست فرمانداري سلماس، نماينده مردم سلماس و مسئولين استاني و شهرستاني در ميدان آذربايجان

جلسه شهردارواعضای شورای تازه شهربامسئولین مرتبط باخدمات سفرواستقبال ازمسافرین ومیهمانان نوروزی دراتاق کارشهردار

تاریخ : 29 بهمن 1396 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت / اسلایدر
جلسه شهردارواعضای شورای تازه شهربامسئولین مرتبط باخدمات سفرواستقبال ازمسافرین ومیهمانان نوروزی دراتاق کارشهردار
اربعین حسینی