جلسه شهردارواعضای شورای تازه شهربامسئولین مرتبط باخدمات سفرواستقبال ازمسافرین ومیهمانان نوروزی دراتاق کارشهردار

تاریخ : 29 بهمن 1396 نویسنده : Bahari موضوع : اخبار سایت / اسلایدر
جلسه شهردارواعضای شورای تازه شهربامسئولین مرتبط باخدمات سفرواستقبال ازمسافرین ومیهمانان نوروزی دراتاق کارشهردار

آری ۲۲بهمن منتظرتان هستیم ...

تاریخ : 20 بهمن 1396 نویسنده : Bahari موضوع : اخبار سایت / اسلایدر
آری ۲۲بهمن منتظرتان هستیم امسال پرشکوهترازسالهای قبل همه می آییم تانشان دهیم اتحادوهمبستگیمان را همه می آییم تابگوییم عاشق پرچم میهنمان هستیم وعده مایکشنبه۲۲بهمن ساعت ۱۰صبح میدان دفاع مقدس کهنه شهر

مراسم پرده برداری از یادمان شهدای تازه شهرباحضورشهردارواعضای شورای اسلامی وهیئت امنای مسجدجامع ومسئولین شهرستانی همزمان با۹دی(روزبصیرت)

تصاویری ازمراسم پرده برداری ازیادمان شهدای تازه شهرباحضورشهردارواعضای شورای اسلامی وهیئت امنای مسجدجامع ومسئولین شهرستانی همزمان با۹دی(روزبصیرت)