جلسه ستاد فرعی فجر انقلاب اسلامی

اولین جلسه ستاد فرعی فجر انقلاب اسلامی به تاریخ 93/11/1به ریاست شهردار تازه شهر واعضای محترم شورای شهر با حضور مدعوین در سالن اجتماعات تازه شهر برگزار گردید . دراین جلسه شهردار تازه شهر به اهمیت دهه فجر انقلاب اسلامی وحضور حضرت امام (ره) دراحیای ارزشهای انقلاب اسلامی اشاره نمودند. دراین جلسه تصمیات لازم درخصوص برگزاری مراسم پرشکوه دهه فجر اتخاذ گردید.