پیام تبریک کارکنان شهرداری تازه شهر به مناسبت انتخاب مجدد رضا مسلمی به عنوان شهردار

تاریخ : 19 آذر 1396 نویسنده : Bahari موضوع : اخبار سایت / اسلایدر
انتخاب مجددوشایسته جنابعالی بعنوان شهردارتازه شهرکه دریک اجماع واتفاق نظرحداکثری اعضای محترم شورای اسلامی حاصل شدرابحضورتان تبریک گفته ،تخصص