آخرین اخبار

پیام شهردار تازه شهر به مناسبت روز قدس

تاریخ : 17 خرداد 1397 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت / مناسبت ها / اسلایدر
▫️باز هم صوراسرافیل آزادی خواهی مردم جهان همزمان با روز تاريخي قیام ۱۵ خرداد در سراسر جهان دمیده می شود ولوح محفوظ باریتعالی برمردم ستم کشیده جهان نمایانده خواهد شد.

فعالیت های عمرانی

آرشیو
اربعین حسینی