برنامه عمراني احداث پارك جنگلي تازه شهر

تاریخ : 25 مرداد 1393 نویسنده : mogadam موضوع : اخبار سایت / اسلایدر
فرماندار سلماس: لزوم تعامل دقيق وهدفمند بين مديران شهري ومردم براي جلب مشاركت عمومي درتوسعه و پيشرفت شهري به گزارش خبرنگار خبرنگاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه آذربايجان غربي ،مرتضي نظري فرماندار سلماس درجلسه بررسي مسائل ومشكلات شهرداري تازه شهر باحضور امام جمعه ونماينده مردم سلماس درمجلس ومديركل منابع طبيعي استان آذربايجان غربي وشهردار واعضاي شوراهاي اسلامي شهرتازه شهر كه در محل دفتر شهردار