دیداردانش آموزان بسیجی باشهرداروفرمانده حوزه ناحیه شهیدمطهری تازه شهردرمحل شهرداری واهدای یادمان شهیدعزیزسالمی به شهرداری بمناسبت هفته بسیج

تاریخ : 01 آذر 1396 نویسنده : Bahari موضوع : ---
دیداردانش آموزان بسیجی باشهرداروفرمانده حوزه ناحیه شهیدمطهری تازه شهردرمحل شهرداری واهدای یادمان شهیدعزیزسالمی به شهرداری بمناسبت هفته بسیج