روابط عمومی شهرداری تازه شهر طی پیامی از تلاشهای ادارات مرتبط باامدادونجات در روز چهارشنبه سوری تقدیر به عمل آورد

تاریخ : 23 اسفند 1396 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت
روابط عمومی شهرداری تازه شهر طی پیامی از تلاشهای ادارات مرتبط باامدادونجات در روز چهارشنبه سوری تقدیر به عمل آورد
اربعین حسینی