برگزاری مراسم راهپیمایی 13 آبان در شهر تازه شهر

راهپیمائی 13 آبان با حضور شهردار تازه شهر ،روحانیت ، هیات امنای مساجد ، نیروهای نظامی وانتظامی ، دانش آموزان ، خانواده شهدا و ایثارگران وآحاد مردم بطور باشکوه در شهر تازه شهر برگزار گردید.