انسداد راههای مواصلاتی به سدتازه شهر

تاریخ : 12 فروردین 1399 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت
در پی اجرای مصوبه ستاد شهرستانی مبارزه باکرونا و جلسه متشکله درمحل شهرداری جهت رعایت حال همشهریان محترم وعدم شیوع کرونا ویروس دراثراجتماع در روز سیزده بدر کلیه راههای مواصلاتی به سدتازه شهر مسدود شد