پیام تبریک

تاریخ : 30 مرداد 1397 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت / اخبار شورا / اسلایدر
جناب آقای مهندس سیدکامران سیدفتاحی: انتخاب جنابعالی بعنوان ریاست شورای اسلامی تازه شهررابرای باردوم تبریک گفته آرزومندیم همواره درجهت خدمت به مردم غیورکهنه شهرباتعامل شهرداری وکارکنان موفق ومویدبوده باشید. روابط عمومی شهرداری تازه شهر

هدف گذاری و تلاش بی وقفه رمز موفقیت شهردار تازه شهر

مصاحبه با شهرداری که بخش اعظمی از اهداف خدمت خود را تحقق یافته می بیند،مسلمی شهردار جوان تازه شهر در سعی و تلاش و همچنین نیل به اهداف عمرانی و فرهنگی میان مسئولین سرآمد است و نمود بارز و عینی موفقیت جوان گرایی در حوزه های مدیریتی می باشد.