در اينده نزديك آسفالت بلوار تازه شهر و روستاي مغانجوق با مشاركت شهرداري سلماس ، تازه شهر و راه و شهر سازي بهسازي خواهد شد

تاریخ : 10 بهمن 1396 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت / فعالیتهای عمرانی
در اينده نزديك آسفالت بلوار تازه شهر و روستاي مغانجوق با مشاركت شهرداري سلماس ، تازه شهر و راه و شهر سازي بهسازي خواهد شد

جلسه شهردار و اعضا شورای اسلامی کهنه شهر با معتمدین و شهرداران و روئسای شورای دوره های قبل جهت بررسی راهکارهای برون رفت از مشکلات شهری

جلسه شهردار و اعضا شورای اسلامی کهنه شهر با معتمدین و شهرداران و روئسای شورای دوره های قبل جهت بررسی راهکارهای برون رفت از مشکلات شهری

ایجادگلخانه برای پرورش گل توسط واحدفضای سبزشهرداری بمنظورکاهش بارمالی -گلهادرفصل آتی درمیادین وپارکهاورفوژبلوارهاکاشته خواهندشد

تاریخ : 24 دی 1396 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت / فعالیتهای عمرانی
ایجادگلخانه برای پرورش گل توسط واحدفضای سبزشهرداری بمنظورکاهش بارمالی -گلهادرفصل آتی درمیادین وپارکهاورفوژبلوارهاکاشته خواهندشد
اربعین حسینی