کلنگ زنی مجتمع فرهنگی وهنری شهرداری تازه شهر در پارک آزادگان

کلنگ زنی مجتمع فرهنگی وهنری شهرداری تازه شهر در پارک آزادگان مورخ 18بهمن 93 ، ساعت 12ظهر بدست استاندار محترم آذربایجانغربی
اربعین حسینی