برگزاری مراسمات متنوع به مناسبت عید غدیر خم در تازه شهر

به مناسبت عید غدیر خم عید ولایت وامامت مراسم ویژه ای درشهر تازه شهر برگزار شد در این مراسم که شهردار واعضای شورای اسلامی نیز حضور داشتند وبا حضور جمعی از مسئولین واهالی محترم شهر مراسم در تاریخ 21/7/93 برگزار گردید