کلنگ زنی مجتمع فرهنگی وهنری شهرداری تازه شهر در پارک آزادگان

کلنگ زنی مجتمع فرهنگی وهنری شهرداری تازه شهر در پارک آزادگان مورخ 18بهمن 93 ، ساعت 12ظهر بدست استاندار محترم آذربایجانغربی

دیدار با امام جماعت مسجد جامع تازه

دیدار با امام جماعت مسجد جامع تازه شهربا حضور دانش آموزان وکارکنان ادارات واعضای محترم شورای اسلامی شهر مورخ 15بهمن 93 راس ساعت 30:11 صبح واقامه نماز ظهر وعصر