جلسه شهردار و اعضای شورای اسلامی با مسئولین ادارات،ارگانها،هیئت امنای مساجد،مدیران مساجدپیرامون برنامه ریزی برای گرامیداشت ایام دهه فجرو فاطمیه

تاریخ : 01 بهمن 1396 نویسنده : Bahari موضوع : اخبار سایت / مناسبت ها
جلسه شهردارواعضای شورای اسلامی بامسئولین ادارات،ارگانها،هیئت امنای مساجد،مدیران مساجدپیرامون برنامه ریزی برای گرامیداشت ایام دهه فجروفاطمیه درمحل شهرداری کهنه شهر

جلسه شهردار و اعضا شورای اسلامی کهنه شهر با معتمدین و شهرداران و روئسای شورای دوره های قبل جهت بررسی راهکارهای برون رفت از مشکلات شهری

جلسه شهردار و اعضا شورای اسلامی کهنه شهر با معتمدین و شهرداران و روئسای شورای دوره های قبل جهت بررسی راهکارهای برون رفت از مشکلات شهری

جلسه شهردارواعضای شورای اسلامی ومدیران مرتبط شبکه بهداشت بامسائل مربوط باپسماندودفع زباله وجمع آوری سگهای ولگرددرمحل اتاق کارشهردار

تاریخ : 25 دی 1396 نویسنده : Bahari موضوع : اخبار سایت / اخبار شورا
جلسه شهردارواعضای شورای اسلامی ومدیران مرتبط شبکه بهداشت بامسائل مربوط باپسماندودفع زباله وجمع آوری سگهای ولگرددرمحل اتاق کارشهردار