جلسه شهردارواعضای شورای تازه شهربامسئولین مرتبط باخدمات سفرواستقبال ازمسافرین ومیهمانان نوروزی دراتاق کارشهردار

تاریخ : 29 بهمن 1396 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت / اسلایدر
جلسه شهردارواعضای شورای تازه شهربامسئولین مرتبط باخدمات سفرواستقبال ازمسافرین ومیهمانان نوروزی دراتاق کارشهردار

آری ۲۲بهمن منتظرتان هستیم ...

تاریخ : 20 بهمن 1396 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت / اسلایدر
آری ۲۲بهمن منتظرتان هستیم امسال پرشکوهترازسالهای قبل همه می آییم تانشان دهیم اتحادوهمبستگیمان را همه می آییم تابگوییم عاشق پرچم میهنمان هستیم وعده مایکشنبه۲۲بهمن ساعت ۱۰صبح میدان دفاع مقدس کهنه شهر

مراسم غبارروبی مزارشهدا ساعت۱۵روز۵شنبه مورخه۹۶/۱۱/۱۹باحضورشهرداراعضای شورای اسلامی روحانیت وهیئت امنای مساجدمسئولین شهری نیروهای نظامی واتتظامی بنیادشهیدواقشارمردم درامامزاده کهنه شهربرگزارشد

تاریخ : 19 بهمن 1396 نویسنده : مدیر موضوع : اخبار سایت / مناسبت ها
مراسم غبارروبی مزارشهدا ساعت۱۵روز۵شنبه مورخه۹۶/۱۱/۱۹باحضورشهرداراعضای شورای اسلامی روحانیت وهیئت امنای مساجدمسئولین شهری نیروهای نظامی واتتظامی بنیادشهیدواقشارمردم درامامزاده کهنه شهربرگزارشد
اربعین حسینی