دیدار اعضای شورای اسلامی و سرپرست شهردای تازه شهر با فرماندار سلماس

تاریخ : 29 مرداد 1399 نویسنده : Bahari موضوع : اخبار سایت / اخبار شورا
دیدارسرپرست شهرداری تازه شهربه اتفاق اعضای شورای اسلامی تازه شهرباجناب آقای عسگری فرماندارسلماس وتبریک انتصاب ایشان وبیان پاره ای ازمشکلات شهر